Hoppa till innehåll

Avfallsförbränning

Rådgivning och projektledning för avfallsförbränningsanläggningar vid nyuppförande och ombyggnader avseende såväl förbränningssystem, energisystem, rökgasreningsutrustning och restprodukthantering.

Processrörs­konstruktion

Rörkonstruktion enligt nationella och europeiska normer för energianläggningar och industrier avseende t.ex.

· Ånga · Kondensat · Naturgas · Tryckluft · Hetvatten

Krematorieteknik

Rådgivning och projektledning för krematorieanläggningar, främst avseende miljöfrågor och rökgasreningsutrustning.

Kraftvärme och fjärrvärme

Projektering, kontroll och besiktning av produktionsanläggningar (biobränsle, olja, naturgas, värmepumpar etc.) samt distributionsnät och undercentraler.

Energikartläggning, utredningar mm

Epro utför diverse typer av utredningar och förstudier inom ramarna av våra verksamhetsområden. En betydande del av verksamheten innefattar även projektledning besiktningar och tekniska upphandlingar tillsammans med våra beställare.

Vi har även certifierad energikartläggare, enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. För närvarande har vi uppdrag som ansvarig energikartläggare av hela Renovakoncernen, Renova AB.

VVS

Projektering, kontroll och besiktning av anläggningar för:

· Luftbehandling · Värme · Sanitet · Kyla · Storkök För kommersiella fastigheter, industrilokaler och bostäder.