Hoppa till innehåll

Vår historia

Energiprojekt AB, Epro, grundades 1980 och är ett privatägt, oberoende företag inom energi- och vvs-området. Alltsedan starten har utredning, projektering, projektledning och besiktningar inom energiteknik och vvs-teknik, varit vår huvudsakliga verksamhet. Speciellt har avfallshantering, (deponering, kompostering, avfallsförbränning mm.), kraftvärme, fjärrvärme och kylteknik blivit en viktig del av vår verksamhet.

Våra uppdragsgivare är såväl offentliga som privata företag inom energi, industri och fastighetsbranschen, huvudsakligen inom Sverige men även en del utländska företag anlitar oss för internationella projekt. Vi har genom åren även varit verksamma inom flera nationella och internationella forskningsprogram inom våra specialiteter och deltagit som referenspersoner i utvärderingsgrupper för olika projekt och försöksanläggningar.

Miljö och kvalitet

Energiprojekt E&S AB är en konsulterande ingenjörsbyrå med verksamhet inom VVS-teknik, avfallshantering, avfallsförbränning, kraftvärme, fjärrvärme, processteknik kylteknik och energisektorn. Våra tjänster innefattar konstruktion, projektering, utredningar, kontroll, besiktningar, projektledning etc. Vår strävan är att med kvalificerade insatser genomföra varje uppdrag till våra uppdragsgivares tillfredsställelse. Som ett led i detta har Energiprojekt E&S AB antagit följande miljöpolicy:

  • Vi ska minst uppfylla gällande miljörelaterade lagar, normer och regler i all vår verksamhet.
  • Vi ska verka för optimalt energiutnyttjande och minimalt utnyttjande av ändliga naturresurser.
  • Vi ska verka för att tillgodose våra kunders och samhällets krav och önskemål avseende miljö och kretsloppsanpassning.
  • Vi ska vid konstruktion/projektering av anläggningar föreskriva produkter och material med, för förhållandena, lägsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi ska i vår kontorsverksamhet lägga stor vikt vid ekologiskt tänkande och välja kontorsmaterial etc. med låg miljöpåverkan.